Wymagane dokumenty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  1. W przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
  2. W przypadku małżonka – dokument potwierdzający i akt małżeństwa.
  3. Dla dzieci do 18 roku życia – akt urodzenia.
  4. Dla dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający i zaświadczenie o terminie ukończenia nauki w szkole (planowane)
  5. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o st. niepełnosprawności – aktualne orzeczenie.

W/w dokumenty są tylko do okazania i gmina nie ma obowiązku ich gromadzenia.