Sposób złożenia wniosku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wnioski należy składać w gminie przebywania rodziny, a nie w gminie zameldowania.

Prawo do posiadania KDR przysługuje członkom rodziny wielodzietnej niezależnie od dochodu, na dzieci:

1. do ukończenia 18 roku życia ( maturzystom do 31 sierpnia danego roku)

2. do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  • szkole  - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej – po końcu roku akademickiego
  • w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.
  • rok akademicki  określony jest zawsze w regulaminie szkoły

3. Rodzice otrzymują KDR i mogą korzystać dożywotnio

4. Osobom niepełnosprawnym KDR wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia.