Godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00

Ogłoszenia

Artykuły

Spotkanie dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa osób starszych

Przejdź do - Spotkanie dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa osób starszych

W ramach obchodów „Białej Wstążki” 4 grudnia 2019 r.  w sali widowiskowej GOK w Srokowie odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom bezpieczeństwu i zdrowia osób starszych. Seniorzy łatwo mogą stać się ofiarami oszustów naciągaczy. Czując się samotne, schorowane, a także poprzez swoją ufność, często niepełnosprawność narażane są w większym stopniu na działania ze strony przestępców.

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Spotkanie dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa osób starszych

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2020

Przejdź do - Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2020

Wójt Gminy Srokowo ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2020.

Zarządzenie 92/2019 Wójta Gminy Srokowo z dnia 06 grudnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Srokowo na rok 2020

6 grudnia 2019

Warsztaty szkoleniowe ze stosowania dialogu motywującego w Gminie Srokowo

Przejdź do - Warsztaty szkoleniowe ze stosowania dialogu motywującego w Gminie Srokowo

W dniach 25-26 listopada 2019 r. w Srokowie odbył się I moduł warsztatów ze stosowania dialogu motywującego. Uczestnikami warsztatów są pracownicy GOPS w Srokowie, nauczyciele ze SP w Srokowie, członkowie grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Srokowo i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonariusze Policji z Kętrzyna współpracujący na co dzień z Gminą Srokowo.

27 listopada 2019
Czytaj więcej o: Warsztaty szkoleniowe ze stosowania dialogu motywującego w Gminie Srokowo

Obchody Święta Pracownika Socjalnego w Gminie Srokowo

Przejdź do - Obchody Święta Pracownika Socjalnego w Gminie Srokowo

21 listopada pracownicy socjalni obchodzili swoje święto. To szczególne święto poświęcone osobom, które każdego dnia okazują ogromne serce, pomagając bliźnim. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie z wójtem gminy Srokowo Markiem Olszewskim. Wójt złożył Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej najserdeczniejsze podziękowanie za zaangażowanie w trudną pracę na rzecz środowiska lokalnego oraz życzył samych sukcesów, a na ręce Pani Kierownik złożył bukiet kwiatów, każdy z pracowników został obdarowany czerwoną różą. Nie zabrakło życzeń od Dyrektora Janusza Januszewskiego i Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie.

22 listopada 2019
Czytaj więcej o: Obchody Święta Pracownika Socjalnego w Gminie Srokowo