Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lutego 2019

Z dniem 1 stycznia 2019r. weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. Od tego roku karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Przy składaniu wniosku niezbędne są pesele wszystkich dzieci oraz osób których dotyczy karta. Mieszkańcy Gminy Srokowo wniosek o przyznanie KDR mogą składać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Srokowie  lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Empatia (www.empatia.mpips.gov.pl)

Ponadto, wzór wniosku oraz wzory oświadczeń można pobrać tutaj:

  1. Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
  2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej
  3. Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym
  4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
  5. Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej
  6. Objaśnienia do wniosku
  7. Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR
  8. Instrukcja – jak wypełnić elektroniczny wniosek o ZDKR-04